QUẠT LY TÂM CAO ÁP QLT – 2P 20

Mã: QLT - 2P 20 Danh mục: