QUẠT LY TÂM CAO ÁP QLT – 2P 10

Mã: QLT - 2P 10 Danh mục: